Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG, Smażalnia 'Pod lasem'
Sygontka - zdjęcie 1 Sygontka - zdjęcie 2 Sygontka - zdjęcie 3 Sygontka - zdjęcie 4 Sygontka - zdjęcie 5 Sygontka - zdjęcie 6

Dotacje

Dzięki funduszom z Unii Europejskej oraz ich racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu, dostajemy szansę rozwoju i budowania jeszcze stabilniejszej pozycji na rynku. Wykorzystujemy ją i dzisiaj możemy poszczycić się nowoczesnym i innowacyjnym gospodarstwem, które w pełni spełnia wymagania rynku i oczekiwania naszych Klientów.


Nazwa projektu: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kWp na potrzeby gospodarstwa rybackiego.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 115-120 kWp.

Cel operacji „Ochrona i odbudowa wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie zasobooszczędnej akwakultury” został osiągnięty poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 115-120 kWp. Dzięki realizacji operacji uległo poprawie bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa, nastąpiło uniezależnienie się od braku w dostawie energii a także obniżenie kosztów jej zakupu.

Kwota dotacji: 323 825 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 242 868,75 zł

Kwota inwestycji: 647 650 zł netto.

Dotacje
Nazwa projektu: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń do obróbki i sprzedaży ryb oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.

W ramach projektu zostały zakupione następujące środki trwałe: wytwornica lodu łuskowego o wydajności 1100 kg/24 h w ilości 1 szt., wytwornica lodu łuskowego o wydajności 1500 kg/24h w ilości 1 szt., patroszarka do ryb o wydajności do 50 szt/min w ilości 1 szt., odgławiarka o mocy 0,37 kW w ilości 1 szt., nacinarka ości o mocy 0,46 kW w ilości 1 szt., wózek wędzarniczy w ilości 3 szt. oraz pakowarka próżniowa o długości zgrzewu 2 x 685 mm w ilości 1 szt. Wartość inwestycji wyniosła 480 000 zł netto.

Cel operacji „Rozwój działalności gospodarczej oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup urządzeń do obróbki i sprzedaży ryb” został osiągnięty poprzez zakup urządzeń do obróbki i sprzedaży ryb oraz poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy.

Kwota dotacji: 235 200 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 199 920 zł

Dotacje
Nazwa projektu: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem

W ramach projektu został zakupiony zbiornik kriogeniczny na tlen ciekły wraz z systemem zgazowania w postaci 3 parownic atmosferycznych i ich montażem.

Operacja miała na celu zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. Operacja przyczyniła się do poprawy warunków bytowania ryb oraz przyczyniła się do poprawy ich jakości.

Kwota dotacji: 172 216,87 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 129 162,65 zł

Kwota inwestycji: 423 653,51 zł

Dotacje
Nazwa projektu: Tworzenie instalacji odnawialnych źródeł energii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 49-50 kWp.

Celem operacji było tworzenie odnawialnych źródeł energii mających na celu ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49-50 kWp na terenie gospodarstwa rybackiego. Dzięki realizacji operacji uległo poprawie bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa, nastąpiło uniezależnienie się od braku w dostawie energii a także obniżenie kosztów jej zakupu.

Kwota dotacji: 97 686 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 83 033,10 zł

Kwota inwestycji: 199 500 zł

Dotacje
Zapytanie ofertowe 04.09.2020

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: system do napowietrzania wody w stawach nr 5AC, 6AC, 7AC, 8A w ilości 1 kpl., zatapialna pompa recyrkulacyjna ze stali nierdzewnej o wydajności do 300 l/s i mocy 2,5 kW w ilości 10 sztuk, natleniacz OXY o wydajności przepływu wody do 350 l/s i wymiarach 340 cm x 250 cm w ilości 2 sztuk oraz natleniacz OXY o wydajności przepływu wody do 250 l/s i wymiarach 310 cm x 200 cm w ilości 8 sztuk zakupywane w ramach PO „Rybactwo i Morze" na operacje w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę", w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Szczegółowa treść zapytania dostępna w pliku do pobrania: Zapytanie ofertowe / Mapa 1 / Mapa 2


Projekty:

Nazwa projektu: Zakup urządzeń do obiektu chowu i hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb. Inwestycja została zrealizowana poprzez zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb, a mianowicie:

 • Aerator o mocy 0,75 kW w ilości 4 sztuk
 • Natleniacz Oxyplus o mocy 0,25 kW w ilości 1 sztuki
 • Natleniacz Loxy o mocy 0.55 kW w ilości 5 sztuk
 • Zatapialna pompa recyrkulacyjna o mocy 1,5 kW z zabezpieczeniem prądowym w ilości 6 sztuk
 • Zespół prądotwórczy o mocy 99 kW-109 kW w ilości 1 sztuki
 • Zespół prądotwórczy o mocy 138 - 152 kW w ilości 1 sztuki
 • Witryna chłodnicza o poj. 620 l w ilości 1 sztuki
 • Myjka wysokociśnieniowa z przystawką do czyszczenia powierzchni płaskich (T-RACER 450) w ilości 1 sztuki
 • Szczotka wysokociśnieniowa w ilości 1 sztuki
 • Odkurzacz profesjonalny o mocy 1380 W w ilości 1 sztuki
 • Myjka wysokociśnieniowa spalinowa o wydajności tłoczenia 800l/h w ilości 1 sztuki

Łączna wartość operacji wyniosła 300 022,14 zł netto, 369 027,23 zł brutto. Cel jaki zakładał sobie wnioskodawca, tzn. rozwój gospodarstwa poprzez zakup urządzeń do hodowli ryb oraz zakup wyposażenia punktu bezpośredniej sprzedaży ryb został zrealizowany dzięki tej inwestycji. Operacja przyczyniła się do zrealizowania wskaźników takich jak: liczba utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne oraz liczba operacji związanych z rozwijaniem sektora rybackiego. Wnioskowana kwota pomocy: 145 623,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 123 779,55 zł.

Dotacje
Nazwa projektu: Zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb. W ramach projektu zostały zakupione następujące maszyny i urządzenia: pompa o mocy 3,7 kW, basen transportowy z wagą o pojemności 1250 l, elektroniczny licznik do ryb, aerator 4-łopatowy o mocy 1,5 kW (10 szt.), wózek widłowy (2 szt.), zespół prądotwórczy. Operacja miała na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników a także dalszy rozwój gospodarstwa. Operacja przyczyniła się do optymalizacji pracy i produkcji w obiektach stawowych. Zapewniła ciągłość produkcji, poprawiła dobrostan zwierząt poprzez napowietrzenie wody oraz bezpieczeństwo pracy pracowników dzięki zakupowi pompy i wózków widłowych. Ponadto poprawiła warunki transportu ryb poprzez zakup basenu transportowego z wagą.
Kwota dotacji: 212 867 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 159650,25 zł
Kwota inwestycji: 425734 zł
Zapytanie ofertowe nr 1

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: aerator o mocy 0,75 kW w ilości 4 sztuk, natleniacz Oxyplus o mocy 0,25 kW, natleniacz Loxy o mocy 0,55 kW w ilości 5 sztuk, zatapialna pompa recyrkulacyjna o mocy 1,5 kW z zabezpieczeniem prądowym w ilości 6 sztuk, zespół prądotwórczy o mocy 99 kW-109 kW oraz zespół prądotwórczy o mocy 138 - 152 kW, zakupywane w ramach PO „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność".

Szczegółowa treść zapytania dostępna w pliku do pobrania: zapytanie ofertowe


Nazwa projektu: Budowa i przebudowa wraz z rozbiórką stawów rybnych w gminie Przyrów oraz zakup środków trwałych.

Pierwszy etap inwestycji został zrealizowany. W ramach tego etapu zostały zakupione następujące środki trwałe: filtr bębnowy (mikrosito) typ 120-12R w ilości 4 szt., system do napowietrzania wody w stawach nr 1AC, 2AC, 3 AC, 4A w ilości 1 kpl., system do napowietrzania wody w stawach nr 10B, 11A, 12B, 13A w ilości 1 kpl., zatapialna pompa recyrkulacyjna ze stali nierdzewnej o wydajności do 300 l/s i mocy 2,5 kW w ilości 17 szt., natleniacz OXY o wydajności przepływu wody do 250 l/s i wymiarach 310 cm x 200 cm w ilości 15 szt., samochód ciężarowy 4x2 z zawieszeniem tylnym pneumatycznym o DMC 7200 kg-7500 kg w ilości 2 szt., samochód ciężarowy o DMC 3500 kg w ilości 1 szt. oraz samochód ciężarowy o DMC 26 t z zabudową skrzyniową, basenami wraz z osprzętem do przewozu ryb żywych oraz przyczepa ciężarowa DMC 16 t. z zabudową skrzyniową, basenami wraz z osprzętem do przewozu ryb żywych w ilości 1 szt.

Łączna wartość pierwszego etapu operacji wyniosła 2244810 zł netto, 2761116,30 zł brutto.

Cel "Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury" jaki stawiał sobie Wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie może zostać osiągnięty poprzez zakup środków trwałych, ponieważ poprawią się możliwości produkcyjne i logistyczne gospodarstwa.
Dotacje

Aktualności

Spacer wirtualny


Spacer wirtualny - restauracja rybna w Sygontce

Śląskie Smaki

Rączka gotuje - w restauracji rybnej w Sygontce
Oglądaj film: Rączka gotuje w Sygontce