Gospodarstwo Rybackie PSTRĄG, Smażalnia 'Pod lasem'
Sygontka - zdjęcie 1 Sygontka - zdjęcie 2 Sygontka - zdjęcie 3 Sygontka - zdjęcie 4 Sygontka - zdjęcie 5 Sygontka - zdjęcie 6

Dotacje

Dzięki funduszom z Unii Europejskej oraz ich racjonalnemu i efektywnemu wykorzystaniu, dostajemy szansę rozwoju i budowania jeszcze stabilniejszej pozycji na rynku. Wykorzystujemy ją i dzisiaj możemy poszczycić się nowoczesnym i innowacyjnym gospodarstwem, które w pełni spełnia wymagania rynku i oczekiwania naszych Klientów.

Nazwa projektu: Zakup maszyn i urządzeń do istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb. W ramach projektu zostały zakupione następujące maszyny i urządzenia: pompa o mocy 3,7 kW, basen transportowy z wagą o pojemności 1250 l, elektroniczny licznik do ryb, aerator 4-łopatowy o mocy 1,5 kW (10 szt.), wózek widłowy (2 szt.), zespół prądotwórczy. Operacja miała na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz bezpieczeństwa i warunków pracy pracowników a także dalszy rozwój gospodarstwa. Operacja przyczyniła się do optymalizacji pracy i produkcji w obiektach stawowych. Zapewniła ciągłość produkcji, poprawiła dobrostan zwierząt poprzez napowietrzenie wody oraz bezpieczeństwo pracy pracowników dzięki zakupowi pompy i wózków widłowych. Ponadto poprawiła warunki transportu ryb poprzez zakup basenu transportowego z wagą.
Kwota dotacji: 212 867 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 159650,25 zł
Kwota inwestycji: 425734 zł


Zapytanie ofertowe nr 1

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: aerator o mocy 0,75 kW w ilości 4 sztuk, natleniacz Oxyplus o mocy 0,25 kW, natleniacz Loxy o mocy 0,55 kW w ilości 5 sztuk, zatapialna pompa recyrkulacyjna o mocy 1,5 kW z zabezpieczeniem prądowym w ilości 6 sztuk, zespół prądotwórczy o mocy 99 kW-109 kW oraz zespół prądotwórczy o mocy 138 - 152 kW, zakupywane w ramach PO „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność".

Szczegółowa treść zapytania dostępna w pliku do pobrania: zapytanie ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 2

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: zatapialna pompa recyrkulacyjna ze stali nierdzewnej o wydajności do 300 l/s i mocy 2,5 kW w ilości 17 sztuk oraz natleniacz OXY o wydajności przepływu wody do 250 l/s i wymiarach 310 cm x 200 cm w ilości 15 sztuk zakupywane w ramach PO „Rybactwo i Morze” na operacje w zakresie działania 2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”, w zakresie poddziałania o którym mowa w art. 48 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014 w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Szczegółowa treść zapytania dostępna w pliku do pobrania: zapytanie ofertoweDotacje

Aktualności

Spacer wirtualny


Spacer wirtualny - restauracja rybna w Sygontce

Śląskie Smaki

Rączka gotuje - w restauracji rybnej w Sygontce
Oglądaj film: Rączka gotuje w Sygontce